Energy

Relaxcentrum Louny

ENERGY – SUPERTRONIC

V AMBRA beauty přistupujeme k člověku celostně, vnímáme tělo a mysl jako propojené nádoby jednoho energetického systému. Součástí naší nabídky je proto diagnostika zdravotního stavu přístrojem SUPERTRONIC a zřízení KONZULTAČNÍHO CENTRA ENERGY.

ENERGY diagnostika

DIAGNOSTIKA ZDRAVOTNÍHO STAVU
PŘÍSTROJEM SUPERTRONIC

Jde o neinvazivní metodu, která pomáhá v předstihu odhalit oslabení orgánů. Pokud již klient vykazuje fyzické symptomy narušeného fungování, SUPERTRONIC dokáže zacílit regeneraci přímo na původ onemocnění a organismus se vrací mnohem rychleji k normálu.

Klasická medicínská diagnostika zjišťuje organické poruchy a anatomické změny. Naproti tomu metoda měření přístrojem SUPERTRONIC je energetickou diagnostikou, tzn. odhaluje funkční problémy. Obě diagnostiky sice pracují na rozdílných principech, ale vhodně se doplňují. Měření přístrojem SUPERTRONIC je jediná běžně dostupná metoda, která dokáže rovněž vytestovat preparáty „nabité“ bioinformacemi (např. homeopatika, přípravky ENERGY).

Přístroj SUPERTRONIC je elektronické zařízení, které prostřednictvím elektrické vodivosti kůže měří v akupunkturních bodech těla momentální energetický stav orgánových dráh, případně konkrétního orgánu nebo jeho tkáně, tj. zjišťuje funkčnost. Využívá metodu zvanou „Elektroakupunktura podle Dr. Volla“ (EAV) a je přizpůsoben pro potřeby poradců firmy ENERGY. Změřením bodů na rukou a nohou a následnou analýzou jejich hodnot lze poměrně přesně určit zdroj potíží (oslabení), např. druh stresu a jeho emocionální původ, poruchy vstřebávání v tenkém střevě, infekční stavy atd. Kromě diagnostiky přístroj SUPERTRONIC slouží i k testování vhodnosti bioinformačních preparátů pro konkrétního člověka v aktuálním okamžiku.

Největší význam má tato metoda v prevenci, kdy lze spolehlivě odstranit příčinu poruchy orgánů, aniž by došlo k rozvinutí fyzických příznaků, a rychleji přivést orgány ke zdravému fungování. Po provedení měření přístrojem SUPERTRONIC a vyhodnocení stavu klienta, poradce následně vytestuje vhodný preparát, který podpoří regeneraci oslabeného orgánu a jeho návrat k plnému fungování. Pokud se zdravý člověk nechá přeměřit minimálně 1x za půl roku, nemusí mít obavy z vážnějších chronických onemocnění. I v případě těžkých a mnohdy klasickou medicínou neléčitelných problémů tato metoda vede alespoň k částečné nápravě (během 6-9 měsíců řízené regenerace). Délka regenerace je však individuální, závisí na závažnosti dysfunkce. U mladých lidí nebo u čerstvých problémů může dojít k nápravě už do 3 týdnů. Užívání vytestovaných přípravků lze většinou kombinovat s klasickou léčbou (princip regeneračního působení preparátů ENERGY je naprosto odlišný od působení klasických léčiv

Vyšetření přístrojem SUPERTRONIC může absolvovat každý, včetně osob s kardiostimulátorem a těhotných žen. Měření dětí lze vzhledem k velikosti prstů uskutečnit zhruba od 3 let. Mladší děti a zvířata je možné měřit a testovat přes prostředníka (měření matky). Určité opatrnosti je třeba u lidí vysokého věku, chronické stavy jsou u nich velmi zakořeněny, regenerace probíhá dlouhodobě. Přístrojem nelze měřit narušenou kůži.

Samotný přístroj nemůže způsobit žádné problémy. Preparáty vybrané při testování však mohou u nemocných přivodit přechodné zhoršení zdravotního stavu, tzv. reverzní reakci. Každý chronický problém se při léčbě nebo regeneraci vrací do svého akutního stadia, což může klient vnímat jako zhoršení stavu. Jde o záležitost dočasnou (jen několik hodin, někdy dnů) a každý poradce ví, jak jí řešit a případné potíže eliminovat nebo alespoň zmírnit.

Klub ENERGY

Při našem relaxačním centru v Lounech jsme pro Vás zřídili KONZULTAČNÍ CENTRUM ENERGY. Kromě měření přístrojem SUPERTRONIC a vytestování nejvhodnějšího přípravku nebo kombinaci přípravků pro efektivní regeneraci organismu si přímo u nás můžete tyto přípravky ENERGY zakoupit. Poskytneme vám veškeré poradenství k přípravkům ENERGY, pravidelně nabízíme možnost nákupu slevových balíčků. U nás se může přihlásit do KLUBU ENERGY a získávat tak produkty ENERGY za klubové ceny. Členstvím v KLUBU ENERGY získáte i klubový časopis, možnost přednostní účasti na akcích klubu a další benefity.

ENERGY GROUP a.s. je výhradně česká společnost, výrobce a prodejce přírodních produktů, potravinářských doplňků a kosmetiky. V době svého vzniku se stala průkopníkem alternativní medicíny nejen v Česku, ale i v dalších zemích. V současné době zaujímá pevné místo na řadě trhů, těší se přízni zákazníků i podpoře odborné veřejnosti. Filozofie firmy ENERGY je založena na celostním přístupu k člověku. Tělo a mysl považuje za dvě neodmyslitelně propojené součásti jednoho energetického systému a jejich harmonickou spolupráci za základní předpoklad zdraví člověka. Důraz klade nejen na prevenci zdravotních problémů, ale vede pozornost klientů k jejich vlastnímu středu.

Všechny přípravky ENERGY jsou vyvinuty podle principů tradiční čínské medicíny, s využitím nejnovějších technologií bioinformační medicíny, poznatků fytoterapie, homeopatie, krystalterapie a biorezonance. Více informací o společnosti, jejím přístupu ke zdraví i detailní informace o jednotlivých nabízených produktech najdete na www.energy.cz